חברת דלתות דרור רואה חשיבות עליונה בהנגשת אולמות התצוגה לאנשים עם מוגבלויות, ובכך לאפשר למרבית האוכלוסייה להיכנס ולחוות בקלות ובנוחות באולמות התצוגה שלנו.

נגישות:

לעניין הנגישות, אולמות התצוגה של חברתנו הינם אולמות תצוגה נגישים ע"פ הדרישה קרי:
א. קיימות חניות בכניסה לאולם התצוגה.
ב. בכניסה לבית העסק יש רחבה פנויה 1.7*1.3 מ' לפחות. (למעט סניף ירושלים וסניף ראשון לציון).
ג. הדלת הינה דלת רחבה וניתן לצאת ממנה בקלות.
ד. הפרש בין הכניסה למדרכה מאפשר גישה וכניסה עם כיסא גלגלים. (למעט סניף ירושלים).
ה. הכניסה מהדלת לעמדת השרות הינה במפלס אחד.
ו. דלפק השרות הינו נגיש.
ז. מסמכנו כתובים בכתב דפוס ובשפה ברורה.
ח. קיים שילוט ברור וקריא.
י. קיים במקום לולאת השראה לכבדי שמיעה.

*למידע נוסף ושאלות בנושא נגישות, נא לפנות בבקשה לרכז הנגישות שלנו: שחר – 1700-709-393